Omenapuut

Omenapuissa runsaasti valinnanvaraa!

Omenapuiden lajikkeisto on laaja ja monipuolinen. Kesäomenat kypsyvät ensimmäisinä, jo elokuun alussa. Ne ovat parhaimpia syötäväksi suoraan puusta, koska eivät kestä säilytystä. Syysomenat kypsyvät syyskuun aikana ja säilyvät 3-4 viikkoa. Ne sopivat talouskäyttöön ja säilöntään. Talviomenat kypsyvät syyskuun lopulla ja lokakuussa. Kerää ne puusta hieman ennen täyttä kypsymistä, tällöin ne säilyvät viileässä varastossa jopa useita kuukausia. Kun vierekkäin istutetaan eri lajikkeita, omenapuiden pölyttyminen varmistuu ja sadosta tulee runsas. Hyviä yleispölyttäjiä ovat mm. Valkeakuulas, Raike ja Melba. Uutta omenapuuta ei pidä istuttaa vanhan, juuri kuolleen omena- tai päärynäpuun paikalle. Juuristoa lahottavat bakteerit erittävät aineita, jotka estävät uuden omenapuun kasvua.

Kasvupaikka ja -alusta

Omenapuut menestyvät aurinkoisilla ja lämpimillä kasvupaikoilla, ravinteikkaassa ja multavassa maassa. Kasvupaikka salaojitetaan, sillä liika kosteus heikentää puiden kasvua sekä talvehtimista. Pintamaa muotoillaan niin, että sadevesi viettää istutusalueelta poispäin. Omenapuiden juuret tunkeutuvat syvälle maahan, joten kasvualustan syvyyden tulee olla väh. 80 cm. Kalkitse maa ennen istutusta, sopiva maan pH-luku on 6-6,5. Paikalla olevasta pohjamaasta voi teettää maa-analyysin, jossa tutkitaan maalaji, multavuus, happamuus, johtoluku ja ravinnetila. Tulosten perusteella annetaan maanparannus-, kalkitus- ja lannoitusohjeita. Maa-analyysejä tekee Viljavuuspalvelu Oy. Yleissääntönä on, että karkeilla kivennäismailla maata parannetaan lisäämällä siihen savipitoista maa-ainesta sekä kompostimultaa. Tiiviitä savimaita taasen kevennetään lisäämällä kasvualustaan karkeaa hiekkaa sekä maanparannusturvetta. Maanparannusaineet, lannoitteet ja kalkki sekoitetaan huolella pohjamaan kanssa koko istutuskuopan syvyydeltä.

Istutusaika

Omenapuut myydään astiataimina, joita voidaan istuttaa keväästä syksyyn koko kasvukauden ajan. Pohjois-Suomessa omenapuut kannattaa istuttaa keväällä tai alkukesällä, jotta ne ehtivät juurtumaan ennen talven tuloa.

Istutus

Taimien suositeltava istutusetäisyys on 3-4 m. Astiataimista poistetaan kasvatusastia ja taimi istutetaan juuripaakkua rikkomatta. Taimien entinen kasvusyvyys näkyy rungon kuoressa vaalean ja tumman kohdan rajana ja puut istutetaan hieman entistä kasvusyvyyttä syvempään. Puun jalonnuskohta tulee kuitenkin jäädä maanpinnan yläpuolelle. 3/4 istutuskuopasta täytetään mullalla, jonka jälkeen kastellaan runsaasti, n. 20-30 litraa/puu. Kun vesi on imeytynyt, kuoppa täytetään kokonaan ja maa tiivistetään kevyesti.

Tukeminen

Omenapuut tuetaan yhdeksi tai kahdeksi kasvukaudeksi vahvoilla tukiseipäillä. Tukien avulla puu juurtuu paikalleen nopeasti ja kasvaa suoraan. Tukiseiväs lyödään istutuksen yhteydessä ennen mullan lisäystä tukevasti pohjamaahan. Runko sidotaan tukeen sidontanauhalla kahdesta kohtaa. Siteen on oltava tiukka, mutta se ei saa hiertää puun kuorta rikki.

Kastelu

Keväällä ja kesällä istutettuja puita kastellaan reilusti, 20-30 l vettä tainta kohden kerran viikossa. Syksyllä tai runsaiden sateiden jälkeen kastelutarve on selvästi vähäisempi. Puun ympärille tehty kastelusyvennys helpottaa työtä, eikä vesi valu juurten ulottumattomiin. Kastelusyvennys tasoitetaan syksyllä, etteivät sadevedet keräänny rungon ympärille.

Lannoitus

Hyvin kunnostettu maa ei kaipaa lisälannoitusta ensimmäisenä kasvukautena. Myöhemmin lannoitetaan keväisin puutarhan moniravinteisella yleislannoitteella. Maa pidetään hyvässä kasvukunnossa, jotta puut jaksavat tuottaa satoa. Liikalannoitusta on kuitenkin vältettävä, sillä se kiihdyttää turhaan versonkasvua ja heikentää talvenkestoa.

Leikkaus

Istutusleikkaus tehdään keväällä istutuksen yhteydessä. Kesällä ja syksyllä istutetut omenapuut leikataan vasta seuraavana keväänä. Leikkauksella tasapainotetaan latvuksen ja juuriston suhdetta. Oikea leikkauskohta on noin sentti terveen, ulospäin suuntautuvan silmun yläpuolelta.

Omenapuun istutusleikkauksessa

1. mahdollinen kilpalatva poistetaan (myöhemmin repeytymisvaara)

2. latvaversoa typistetään n. 1/3 haaroittumisen edistämiseksi

3. Sivuversoja typistetään n. 1/2

4. Latvuksen sisään kasvavat oksat poistetaan

Myöhempinä vuosina omenapuun kasvua ohjataan hoitoleikkauksilla. Latvus pidetään ilmavana ja valoisana. Jyrkkiin kasvukulmiin kasvavia oksia taivutetaan alaspäin esim. narun avulla. Leveät ja avoimet oksakulmat kestävät sadon painon, eivätkä repeä. Matalalla olevista oksista sato on myös helppo korjata. Latvuksen sisään suuntautuneet ja toisiaan hankaavat sekä vioittuneet oksat poistetaan. Oksat poistetaan tynkiä jättämättä ja haavapinnat käsitellään haavanhoitoaineella lahottajasienten torjumiseksi. Pohjoisessa Suomessa omenapuita leikataan niukasti, sillä voimakas leikkaus saattaa heikentää puiden talvenkestävyyttä. Sopiva leikkausajankohta maalis-huhtikuussa, ennen silmujen puhkeamista.

Talvihoito

Puun runko ja alimmat oksat suojataan tiheäsilmäisellä verkolla jäniksiä vastaan. Muovinen runkosuojus (spiraali) ehkäisee myyrätuhoilta. Lumen tallaus puun rungon ympärillä vaikeuttaa peltomyyrän liikkumista.

Copyright; Kauppila Oy; kaikki oikeudet pidätetään.