Lehtipuiden istutus

Lehtipuusta iloa jälkipolvillekin

Valittaessa lehtipuuta omaan pihaan huomioidaan puun lopullinen koko, käyttötarkoitus sekä kasvupaikkavaatimukset niin maaperän kuin valoisuudenkin suhteen. Pienille rivitalopihoille hyviä valintoja ovat kapealatvuksiset puut esim. pylväshaapa ja pilaripihlajat. Koivut, vaahterat ja tammet vaativat kasvutilaa enemmän ja ovat parhaimmillaan isoissa puutarhoissa ja puistoissa.

Kasvupaikka ja -alusta

Isoille lehtipuille kasvualustan syvyyden tulee vähintään olla 80 cm. Kasvualustan laatu vaihtelee luonnollisesti istutettavan puulajin mukaan, yleisohjeeksi voidaan antaa, että karkeilla kivennäismailla maan vedenpidätyskykyä parannetaan lisäämällä siihen savipitoista maa-ainesta sekä kompostimultaa. Tiiviitä savimaita vastaavasti kevennetään lisäämällä kasvualustaan karkeaa hiekkaa sekä maanparannusturvetta. Useimmat lehtipuut viihtyvät kalkitussa kasvualustassa, jonka pH 6-6,5. Maanparannusaineet, lannoitteet ja kalkki sekoitetaan huolella pohjamaan kanssa koko istutuskuopan syvyydeltä. Kosteuden vaivaama maa salaojitetaan, jottei jatkuva märkyys heikennä puun kasvua eikä talvehtimista. Pintamaa muotoillaan niin, että sadevesi viettää istutusalueelta poispäin.

Istutusaika

Paakkutaimien paras istutusaika on keväällä tai syksyllä. Osa puista myydään astiataimina, joita voidaan istuttaa koko kasvukauden ajan.

Istutus

Juuripaakun tulee pysyä kosteana koko istutuksen ajan, taimia kastellaan runsaasti sekä ennen että jälkeen istutuksen. Astiataimista poistetaan kasvatusastia ja taimi istutetaan juuripaakkua rikkomatta. Paakkutaimilla juurten ympärillä oleva säkkikangas jätetään paikalleen, sillä kangas maatuu ja juuret kasvavat siitä läpi. Rungon ympäriltä on kuitenkin tärkeää avata kiristävät siteet ja kankaan solmut, jotta ne eivät jää kuristamaan puun runkoa. Juuripaakku pyritään pitämään mahdollisimman ehjänä ja siteet aukaistaan vasta kun taimi on istutuskuopassa lopullisella paikallaan. Taimien entinen kasvusyvyys näkyy rungon kuoressa vaalean ja tumman kohdan rajana ja puut istutetaan hieman entistä kasvusyvyyttä syvempään. 3/4 istutuskuopasta täytetään mullalla, jonka jälkeen kastellaan runsaasti, 30-40 litraa/puu. Kun vesi on imeytynyt, kuoppa täytetään kokonaan ja maa tiivistetään kevyesti.

Tukeminen

Puut tuetaan kolmeksi tai neljäksi kasvukaudeksi vahvoilla tukiseipäillä. Tukien avulla puu juurtuu paikalleen nopeasti ja kasvaa suoraan. Tukiseiväs lyödään istutuksen yhteydessä ennen mullan lisäystä tukevasti pohjamaahan. Runko sidotaan tukeen sidontanauhalla kahdesta eri korkeudesta. Siteen on oltava tiukka, mutta se ei saa hiertää puun kuorta rikki. Siteiden pitävyys tarkistetaan ajoittain ja tarvittaessa uusitaan.

Kastelu

Vastaistutettuja puita kastellaan reilusti, 30-40 litraa vettä tainta kohden kerran viikossa. Puun ympärille tehty kastelusyvennys helpottaa työtä, eikä vesi valu juurten ulottumattomiin. Kastelusyvennys tasoitetaan syksyllä, jotta vesi ei keräänny rungon ympärille ja haittaa talvehtimista.

Lannoitus

Hyvin kunnostettu maa ei kaipaa lisälannoitusta ensimmäisenä kasvukautena. Voimakas lannoitus kiihdyttää versonkasvua ja voi viivästyttää puiden tuleentumista. Tulevinakin vuosina lannoitetaan maltillisesti puutarhan moniravinteisella yleislannoitteella valmisteessa olevan ohjeen mukaan. Aikaa myöten puiden juuristo kasvaa syvälle maahan ja lannoitus käy tarpeettomaksi.

Leikkaus

Istutusleikkaus tehdään keväällä lepotilassa oleville taimille istutuksen yhteydessä. Kesällä ja syksyllä istutetut taimet leikataan aikaisin seuraavana keväänä. Poikkeuksen tekevät koivut, vaahterat, kirsikat, luumut ja jalopähkinät, jotka leikataan hyvin varhain kevättalvella tai loppukesällä. Näillä kasveilla on keväällä voimakas nestevirtaus ja leikkaushaavoista vuotava neste voi kuivattaa oksia.

Istutusleikkauksella pyritään tasapainottamaan latvuksen ja juuriston suhdetta. Taimista poistetaan:

1. mahdollinen kilpalatva ( vanhemmiten repeytymisvaara)

2. liian tiheässä olevat ja toisiaan hankaavat oksat

3. latvuksen sisään kasvavat oksat

4. viottuneet oksat

Oksat poistetaan tynkiä jättämättä ja haavapinnat käsitellään haavanhoitoaineella lahottajasienten torjumiseksi. Myöhempinä vuosina puiden latvusta leikataan tarvittaessa, turhaa leikkaamista vältetään. Mahdollisten hoitoleikkausten tavoite on pitää latvus ilmavana ja sopusuhtaisena. Periaate on sama kuin istutusleikkauksessa eli huonokuntoiset, latvuksen sisään suuntautuneet ja toisiaan hankaavat oksat poistetaan. Leikkaukset tehdään keväällä, ennen silmujen avautumista (huom. yllämainitut poikkeukset).

Muu hoito

Kesällä nurmikkoa leikattaessa ja talvella lumia auratessa on varottava vahingoittamasta puiden runkoa. Pienikin kolhu täytyy aina siistiä (irtonainen kuori poistaa terveeseen pintaan saakka) ja käsitellä haavanhoitoaineella, jotta lahottajasienet pääse aiheuttamaan suurempia runkovaurioita.

Copyright; Kauppila Oy; kaikki oikeudet pidätetään.