Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

FLÖR Kukka ja Puutarha Oy | FLÖR
Y-tunnus: 1966860-9
Kotipaikka: Turku

Kaurakatu 43, 20740 Turku
puh. (02) 2761 500 (vaihde)

Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jaana Håkansson

Rekisterin nimi

FLÖR | FLÖR Kukka ja Puutarha Oy:n palveluiden asiakastietokanta

FLÖR Kukka & Puutarha tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. 

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinoitiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Laskutusta varten tallennettavia teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) määräämällä tavalla. Muita kuin teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää FLÖR | Kauppila Oy:n omissa rekistereissä ja FLÖR | Kauppila Oy:n mainonnan kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti tai soittamalla puhelinnumeroon (02) 2761 500 (vaihde).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Yhteystiedot asiakkaista, jotka ovat itse luovuttaneet nämä tiedot (nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, markkinointikielto)
Tunnistustiedot (käyttäjätunnus/salasana)
Asiakassuhteen tiedot

Rekisteri ei sisällä kaikkia näitä tietoja kaikista käyttäjistä.
Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Henkilötietojen käsittely

Antamasi asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Tietojen luovutukset

FLÖR|Kauppila Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muuta käyttäjän tunnistusmenetelmää. Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain niillä FLÖR|Kauppila Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävien hoito niitä edellyttää.